My v ProPharma Group Slovakia sme veľkoobchodným distribútorom a vývozcom generických farmaceutických výrobkov, OTC produktov, vitamínov, rukavíc, mobility a laboratórneho vybavenia pre medzinárodných distribútorov, ministerstiev zdravotníctva, nemocníc a lekární v EÚ.

ČO ROBÍME

S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v priemysle výroby a distribúcie farmaceutických výrobkov z celého srdca veríme, že máme osvedčené skúsenosti s budovaním nových a udržiavaním trvalých partnerstiev.

Všetky naše výrobky pochádzajú od overených výrobcov, ktorí zaisťujú, že tieto výrobky boli vyrobené v súlade s medzinárodne prijatými normami podľa podmienok správnej výrobnej praxe (GMP).

Naša divízia pre export sa špecializuje na získavanie a dodávanie značkových liekov pre zdravotníckych pracovníkov po celom svete.

Máme tiež prístup k generickým farmaceutickým liekom vyrobeným na základe licencie produktu / povolenia na uvedenie na trh a môžeme zabezpečiť aj príslušnú dokumentáciu požadovanú pri registrácii v zámorských krajinách.

Môžeme zorganizovať doručenie vašej objednávky nákladovo efektívnym a vhodným spôsobom (PO cestE, MORI alebo lIETADLOM) v závislosti od vášho časového rámca a rozpočtu.