Kľúčoví členovia nášho tímu

PharmDr. Jozef varecka
CEO/FUNDER

PEter zahorec
STORE MANAGER

MARTINA BATYKOVA
OFFICE MANAGER

RUDOLF PAPSIK
MARKETING DIRECTOR