Vývozné výhody Slovenska

 

Slovensko má strategickú polohu medzi východom a západom s veľkým exportno-importným potenciálom.

Slovensko je ideálnou obchodnou destináciou kvôli svojej politickej a ekonomickej stabilite posilnenej spoločnou európskou menou euro.

Daň z konkurenčného daňového systému a dostupnosť vysoko kvalifikovaných a vzdelaných pracovných síl ponúkajúcich najvyššiu produktivitu práce v regióne strednej a východnej Európy s priaznivými nákladmi na pracovnú silu.